gif

Thiết bị inox

Tủ inox cánh lùa

Model: C1250

Xe đẩy 1 tầng

Model: 1T65

Xe đẩy 4 tầng

Model: 4SLT125

Hút mùi ốc đảo

Model: HW2010

Giá phẳng 4 tầng

Model: 4PL185

Giá thanh 4 tầng

Model: 4SL155

Bàn có giá trên

Model: LT158

Bàn inox

Model: T156/F

Bàn inox

Model: T126

Bàn có giá dưới

Model: IT187/F

Bàn xả rác

Model: RT1571/F

Chậu rửa đơn

Model: 1S77/F

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.