gif

Thiết bị inox

Bàn có giá dưới

Model: IT187/F

Bàn có giá trên

Model: LT158

Bàn inox

Model: T126

Bàn inox

Model: T156/F

Bàn xả rác

Model: RT1571/F

Bàn chậu rửa đơn

Model: 1S157/F

Bàn chậu rửa đôi

Model: 2S187/F

Chậu rửa 3 hố

Model: 3S247/F

Chậu rửa đôi

Model: 2S157/F

Chậu rửa đơn

Model: 1S97/F

Chậu rửa đơn

Model: 1S77/F

Chậu rửa tay

Model: GLC0002/F

Giá phẳng 4 tầng

Model: 4PL185

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.