gif

Thiết bị lạnh

Tủ mát 500 lít

Model: AS0.5G2

Bàn lạnh 2 cánh

Model: BNC0030

Bàn đông 2 cánh

Model: BNB0026

Bàn lạnh 3 cánh

Model: BNC0007/F

Bàn lạnh 2 cánh

Model: BNC0001/F

Tủ mát 400 lít

Model: BMA0034/F

Tủ mát 1200 lít

Model: BMA0062/F

Tủ đông 1200 lít

Model: BMB0062/F

Tủ lạnh 700 lít

Model: BMC0012/F

Tủ lạnh 1400 lít

Model: BMC0015/F

Tủ đông 1400 lít

Model: BMB0004/F

Tủ mát 1400 lít

Model: BMC0003/F

Tủ mát 700 lít

Model: BMC0001/F

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.