gif

Thiết bị lạnh

Tủ mát 500 lít

Model: AS0.5G2

Bàn lạnh pizza

Model: CCZ0037

Bàn lạnh pizza

Model: 9178C

Bàn salad

Model: BNA0068

Bàn salad

Model: Saladbar2

Bàn lạnh salad

Model: 9709C

Bàn lạnh 2 cánh

Model: BNC0030

Bàn đông 2 cánh

Model: BNB0026

Bàn lạnh 3 cánh

Model: BNC0007/F

Bàn lạnh 2 cánh

Model: BNC0001/F

Tủ đông 400 lít

Model: BMB0014/FG

Tủ mát 400 lít

Model: BMA0034/F

Tủ mát 1200 lít

Model: BMA0062/F

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.