gif

Thiết bị nhỏ

Vòi xịt sàn 15m

Model: GDZ0019

Vòi xịt sàn 10m

Model: GDZ0045

Máy vo gạo 100kg

Model: E2707

Máy vo gạo 70kg

Model: E2706

Máy vo gạo 50kg

Model: E2705

Tủ sấy bát

Model: MC-6

Tủ sấy bát

Model: GB-2

Tủ sấy bát

Model: GB-1

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.