gif

Thiết bị phụ trợ

Máy cán bột

Model: CBG0013

Máy cán bột

Model: CBG0010

Vòi xịt sàn 15m

Model: GDZ0019

Vòi xịt sàn 20m

Model: GDZ0042

Thùng giữ ấm

Model: RWB-130

Vòi xịt sàn 10m

Model: GDZ0045

Tủ dưỡng nóng

Model: IFH0002

Tủ sấy bát

Model: MC-6

Tủ sấy bát

Model: GB-2

Tủ sấy bát

Model: GB-1

Bản quyền © 2016 thuộc Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu.